Kërko

1315–1318, Anonim

Fragment nga botimi i vitit 1890 i Kristobulës së Banjskës ku përmendet Prishtina. Dokumenti origjinal ndodhet në Stamboll.

Krisobuli i Banjskës pranë Mitrovicës

Fshati Plemetin, pranë së cilit [Sitnica] rrjedhë dhe zgjerohet, në rrugën e Prishtinës, ndërmjet Plemetinit e Priluzhës.

Burimi: Novaković, S. (1890), Светостефанска Хрисовуља. Në: Споменик Српске Краљевске Академије (4), f. 3. Dokumenti origjinal: Stamboll, Topkapy sarayi müzesi, Gayri islami kitapliği, 70.

Si të citohet
Prishtina në Histori (2024), 1315–1318, Anonim, në Y. Rugova (red.) Prishtina në Histori (I). Qasur më 19.06.2024: https://www.prishtinanehistori.org/article/10/13151318-anonim