Prishtina
histori.
Harta interaktive e Prishtinës

Kërko

Lojërat kalorësiake në Prishtinë në dhjetorin e vitit 1435

Jahja Drançolli

Prishtina, qendër autonome dhe seli e njohur diplomatiko-konsullore që nga fundi i shekullit XIV

Jahja Drançolli

Një tavernë në Prishtinë në vitin 1438

Jahja Drançolli

“Bini bre, mos mbarohni për një lugë gjak!” — fjalë shqip të Maliq Pashës regjistruar më 1809

Yll Rugova

Xhamia Jar Ali Çeribashi

Xhamia Kaderije

Xhamia e Jashar Pashës (Gjinollit)

Xhamia Hasan Emini / Hasan Efendi

Xhamia Emir Alaaddini

Xhamia Mehmed Bej

Xhamia Hasan Bej

Xhamia Hatunije

Xhamia Junus Efendiu (Llukaqi)

Xhamia Jusuf Çelebiu

Xhamia Piri Nazër

Xhamia Ramazan Çaushi