Prishtina
histori.
Harta interaktive e Prishtinës

Kërko

Lojërat kalorësiake në Prishtinë në dhjetorin e vitit 1435

Jahja Drançolli

Prishtina, qendër autonome dhe seli e njohur diplomatiko-konsullore që nga fundi i shekullit XIV

Jahja Drançolli

Një tavernë në Prishtinë në vitin 1438

Jahja Drançolli

Krijimi i imazhit të Prishtinës si një qendër e rëndësishme në dritën e burimeve të shkruara mesjetare raguzane

Jahja Drançolli

Prishtina dhe kryengritja e boshnjakëve e vitit 1831: Qyteti në shekullin XIX deri më 1913

Durim Abdullahu

Gjinollët dhe Pashallëku i Prishtinës

Yll Rugova

Xhamitë e Prishtinës dhe besimi fetar

Agron Islami

Zhvillimi edukativo arsimor

Agron Islami

Në gjurmë të origjinës së Prishtinës

Durim Abdullahu

Gratë dhe historia e Prishtinës: Martesa e Bunit dhe mulliri i Hatixhesë (fragmente)

Yll Rugova

“Bini bre, mos mbarohni për një lugë gjak!” — fjalë shqip të Maliq Pashës regjistruar më 1809

Yll Rugova

Aspekte të Urbanistikës dhe Arkitekturës së qytetit të Prishtinës gjatë shekujve XVI–XIX

Agron Islami

Popullsia e kazasë së Prishtinës

Agron Islami

Histori e shkurtër politike e Prishtinës gjatë viteve 1389-1912

Agron Islami

Lojërat e kalorësisë në Prishtinën në dhjetorin e vitit 1435, sipas Jireçekut

Konstantin Jireçek

Prishtina gjatë kohës osmane (1455-1912)

Agron Islami