Prishtina
histori.
Harta interaktive e Prishtinës

Kërko

Durim Abdullahu

Durim Abdullahu

Durim Abdullahu (1990) është historian, ligjërues në Universitetin e Prishtinës. Teza e tij e doktoratës është e përqendruar në historinë e kulturës së arbërve, përkatësisht mbi identitetin e arbërve. Ai e ka mbrojtur një tezë masteri për literaturën e travelogjisë për Shqipërinë dhe shqiptarët gjatë shek. XIX dhe gjysmës së parë të shek. XX. Historia dhe trashëgimia e luftës së viteve 1997-’99 në Kosovë, është fusha ku janë përqendruar studimet e tij në vitet e fundit. Durim Abdullahu ka punuar për një kohë të gjatë edhe si gazetar i kulturës. Ai jeton në Prishtinë.

Dritë

Në gjurmë të origjinës së Prishtinës

Dritë

Prishtina dhe kryengritja e boshnjakëve e vitit 1831: Qyteti në shekullin XIX deri më 1913